משמורת משותפת

אפוטרופסות, משמורת, זמני שהות, מזונות ילדים ומה שביניהם

אפוטרופסות

סעיף 14 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 (להלן: “החוק”) קובע כי: “ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים.

כלומר, בהתאם לחוק ההורים לא צריכים אישורו של בית המשפט כדי להיות אפוטרופסים לילדים שלהם.

סעיף 15 לחוק מפרט את החובות והזכויות של האפוטרופוס:אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו.

כפי הנראה, מאחר ושני ההורים חבים וזוכים ביחד ולחוד לדאוג לצרכי הקטין, אחד ההורים לא יכול לעשות מעשה בקשר לקטין בלי הסכמת ההורה השני.

לדאוג לצרכי הקטין– בעת פרידה נקבעים דמי מזונות עבור הילדים, אולם מאחר ומזונות הילדים מיועדים לילדים, עולה השאלה מי צריך או יכול להחליט כיצד להשתמש בכסף הזה? מצד אחד שני ההורים צריכים להחליט ביחד ולחוד, לאור ס’ 15 לחוק, ומצד שני בפועל, לא ניתן על כל שקל ושקל שמוציאים עבור הילדים ולכן בפרקטיקה ההורה המשמורן (בד”כ האימא) מחליטה לבד.

באופן תיאורטי, לאור ס’ 15 לחוק, ככל ואין הסכמה על אופן השימוש בכסף לצרכי הילדים, הדרך פתוחה בפני ההורה הלא משמורן לפנות לבית המשפט שיורה על דרכים אחרות על אופן הוצאת הכספים.

סעיף 17 לחוק מפרט את האחריות של ההורים לפעול לטובת הקטין: “באפוטרופסותם לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות הענין.

לדוגמא, להורים יש את הרשות להחזיק בקטין, ולקבוע את מקום מגוריו והסמכות לייצגו. אבל אם למשל ההורים פרודים וההורה המשמורן רוצה לעבור דירה, בית המשפט יבדוק מה טובת הילד ולא את העבודה שהמבקש הינו משמורן.

סעיף 19 לחוק קובע: לא באו ההורים לידי הסכמה ביניהם בענין הנוגע לרכוש הקטין, רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט והוא יכריע בדבר. לא באו ההורים לידי הסכמה ביניהם בענין אחר הנתון לאפוטרופסותם, רשאים הם יחד לפנות לבית המשפט, ובית המשפט, אם לא עלה בידו להביאם לידי הסכמה ואם ראה שיש מקום להכריע בדבר, יכריע הוא בעצמו או יטיל את ההכרעה על מי שימצא לנכון.

בכל עניין שנתון לאפוטרופסות חייבים שני ההורים לפעול יחד בהסכמה לטובת הקטין, למעט עניין שאינו סובל דיחוי בו רשאי כל אחד מההורים לפעול על דעת עצמו. לדוגמא, אם צריך לקחת את הילד למיון דחוף אז אחד ההורים יכול לעשות את זה על דעת עצמו. אבל אם זה משהו לא דחוף, לדוגמא במקרה של רופא שיניים צריך את הסכמת שני ההורים ובמקרה שלא מסכימים פונים לביהמ”ש והוא צריך לקבוע לפי טובת הילד.

משמורת ילדים

המילה ‘משמורת’ אינה מופיעה בחוק. הדעה הרווחת, כי המושג “משמורת” ו”משמורן” מתייחס להורה אשר מגוריו הקבוע של הקטין מתקיים בביתו, וממנו הקטין הולך לבקר ל-‘זמני שהות’ אצל ההורה הלא משמורן ולאחר מכן חוזר ל”בית הקבוע” שלו.

משמורת משותפת

במקרה של משמורת משותפת, יש שני בתים קבועים. הקטין מחלק את זמני השהות שלו בצורה שווה גם עם האם וגם עם האב.

כשיש משמורת משותפת מתייתרות ההחלטות בקשר לזמני שהות. זמני השהות בפועל מתקיימים בימים בהם נקבע המשמורת המשותפת.

כאמור לעיל, אם ההורים לא הגיעו לידי הסכמה בנוגע לעניין הנתון לאפוטרופוסתם, רשאי כל אחד מהם להגיש לבית המשפט לענייני משפחה (ולבית הדין – אגב גירושין), תובענה בעניין ובית המשפט יקבע הוראות לעניין המשמורת וזמני השהות.

לעתים בית המשפט קובע זמני שהות נרחבים. כמחצית מהזמן אצל האב (כולל לינה) וכמחצית מהזמן אצל האם, כך שבפועל זמני השהות דומים מאוד למשמורת משותפת.

זמני שהות

מאחר ובפועל, ברוב המקרים בית המשפט קובע כי האם תקבל את המשמורת הקבועה ולא האב, חלוקת זמני השהות עם האב נקבעת בד”כ ליומיים בשבוע למשך מס’ שעות בערב ובכל סופ”ש שני וחלוקה בחגים.

שלא כמו בעבר, הליך הגירושין גורם לאבות לרצות להיות מעורבים יותר בגידול הילדים. לעתים הליך הגירושין והפרידה גורם להם להבין שבתקופת הנישואין הם הפסידו הרבה זמן איכות עם הילדים ועכשיו הפרידה עלולה להרחיק אותם מהילדים ולכן הם מבקשים להיות יותר מעורבים ולרצות לשהות עם הילדים יותר מבעבר.

יש מדינות בעולם שמחלקים את זמני השהות שבוע שבוע. בארץ כיום זה לא מקובל.

מלחמות הגירושין וההשפעה על הילדים

בארה”ב נעשו מחקרים רבים על נושא הגירושין וטובת הילד. המחקרים גילו תופעות שליליות אצל ילדים שהוריהם התגרשו: כמו נשירה מלימודים, שימוש באלכוהול וסמים, פשע, יחסי מין בגיל צעיר, דימוי עצמי נמוך וכו’ וגם סיכוי גבוה להתגרש בעצמם.

מחקרים מאוחרים יותר גילו, שלא הגירושין עצמם משפיעים על הילדים, אלא עוצמת הקונפליקט וחלוקת זמני השהות עם שני ההורים. ככל שההורים התנהגו בצורה קרובה להתנהגות “רגילה” בבית. כלומר, הידברות עם הגרוש תוך שיתוף פעולה בקשר לילדים וגם זמני השהות אצל שני ההורים בצורה שווה עם לינה, אלו דברים שיצרו נורמליזציה. כלומר, ממשיכים להתנהג כמעט כרגיל – עושים בדיוק מה שעושים בבית רגיל, והילד גדל בצורה נורמלית.

ישנה טענה שכדאי להילחם על משמורת כי זה ישפיע על גובה מזונות הילדים. זאת טענה לא נכונה, משתי סיבות:

א. מזונות ילדים נקבעים על פי הדין האישי והדין האישי לא מכיר במושג משמורת ולכן זה לא אמור להיות רלוונטי.

ב. ככל ולאב יהיו זמני שהות גדולים יותר או משמורת משותפת, שהרי גם אם דמי המזונות המשולמים לידי האם עבור הילדים יפחת, שהרי עם הגברת זמני השהות, האב יוציא עבור הילד באופן ישיר וההוצאות שלו יגדלו, כך שבסופו של דבר האב יידרש להוציא את אותם הסכומים עבור הילד ואולי אף יותר.

גם המלצות ועדת שיפמן, אשר מבקשות להחיל שוויון בין ההורים בחובתם לזון את הילדים, מדברות רק על גובה מזונות בפונקציה של זמני שהות והכנסות ההורים. אין את המושג ‘משמורת’ במשוואה.

הטענה השניה היא שההורה המשמורן מקבל הטבות סוציאליות בניגוד להורה הלא משמורן:

אמנם ההורה המשמורן מקבל אי אילו הטבות (הנחה בעירייה, מענק שנתי חד פעמי מביטוח לאומי) אולם הדבר נתון בידי הצדדים ובית המשפט (כשאין הסכמה) כשבאים לקבוע את גובה המזונות בנוסף להתחשבות בגובה השתכרותם של הצדדים ולזמני השהות עם הילדים.

תביעה ‘בעניין הילד’ ולא ‘בשם הילד’

לכאורה, תביעת מזונות ילדים ומשמורת הינם תביעות של הילד ולא של ההורה ולכן היה נהוג לנסח את כתב התביעה בצורה שבו ההורה האחד תובע ‘בשם הקטין’ את ההורה השני, והקטין היה נרשם כ’תובע’. סיטואציה שהגבירה את הסכסוך.

על מנת לנסות ולהוריד את עוצמת הקונפליקט בין ההורים, נקבע בתיקון 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ”ד-1984, (משנת 2014) כי צורת הגשת כתב תביעה לבית המשפט בעניין קטין תוגש כך שההורים יירשמו כתובע ונתבע, ואילו הקטין יירשם בנפרד.

להלן הנוסח המתוקן:

טופס 26א1

(תקנה 258ה(א))

בבית המשפט לענייני משפחה

ב______________

תיק עיקרי _________________

תיק מס’ _______________

לפני כב’ השופט _______________

בן הזוג התובע/המבקש _________________

נגד

בן הזוג הנתבע/המשיב ________________

מהות התובענה __________________

בעניין הילד ___________________

מעמדו של התובע בעניין הילד __________________

עורך דין לענייני גירושין ידידיה מנדל

לא פחות חשוב מהניסיון המשפטי והפרקטי, הוא היחס האישי. חשוב לי מאוד שהלקוח יהיה מעורב בהליך מתחילתו ועד סופו. אני מאמין שהלקוח חייב לדעת מה עומד מולו ולאיזה מצבים עלולים להיתקל ואיך להגיע לפתרונות מעשיים ולא פתרונות מתלהמים שגויים.

צור קשר מהיר
נירית אקרמן

דדי ליווה אותי כעו"ד במשך כמה שנים בתיק משפחתי, תמיד היה סבלני וסובלני כלפי והכיר את התיק לעומקו עד הפרטים הקטנים ביותר. דדי הינו בעל חשיבה מעמיקה, הוא הבין את רגשותיי, הקשיב, ובאמת רצה לעזור מכל הלב. דדי מעדכן מיד בכל פרט חדש ועובד בשקיפות מלאה. בנוסף, הוא אדם ישר וטוב לב ויודע היטב להילחם על זכויות הלקוח. אם יש סטיגמה על עורכי דין שרוצים רק כסף – אצל דדי זה לא כך, הוא באמת רוצה לעזור, קודם כל הלקוח בראש מעייניו, ודדי נותן תמיד יחס אישי לכל לקוח, הוא תמיד הקשיב לדברי בקשב רב, גם אם השיחה ארכה זמן רב, וידע להציע פתרונות ודרכים לעזור. אני מאחלת לו הצלחה רבה בהמשך דרכו.

רמי בגימוב

איכות, מהירות תגובה, מקצועיות, ערך יש חניה ,שירות ויחס מעולים. מקצועי מאוד

דניאל ליפשיץ

פגשתי את עורך דין דדי מנדל עבור ייעוץ משפטי והכנת הסכם משמורת על ילדתי עם גרושתי. העבודה שדדי עשה במשך מעל חצי שנה הייתה מעוררת כבוד. לא רק שדדי עשה את הכי טוב שאפשר עבורי כלקוח, אלא קודם כל עבור ילדתי וגם יצר הסכם הוגן שהסתיים בחתימה בבית המשפט עבור גרושתי. לא נכנס למלחמה מיותרת ועם זאת היה מוכן בכל רגע אם יש צורך בכך. דדי שמר על כך שהדברים לא יתפרקו ולא יווצרו עוד מתחים שאין בהם צורך. ממליץ בחום, דדי מקצוען אמיתי ובהחלט איש שמסתכל באופן רחב על הסיטואציות.

עורך דין הסכם ממון

עורך דין הסכם ממון

עומדים להינשא? האם מצאתם עורך דין הסכם ממון? זה לא סוד שמערכות יחסים רבות מגיעות לסופן לאחר מספר שנים. וזה גם לא סוד שפרידת בני

עורך דין הסכם ממון תל אביב

הסכם ממון מחיר

הסכם ממון מחיר הוא הוצאה קטנה לעומת מה שיכול להיגרם לכם בעת פרידה ללא הסכם ממון בין בני הזוג. במאמר זה נסביר זאת ונענה על

עורך דין ירושות וצוואות במרכז

עורך דין ירושות וצוואות במרכז

עורך דין ירושות וצוואות במרכז מעניק לכם סיוע משפטי בכל מה שקשור לצוואות וירושות. אלו עשויים להיות שירותים מגוונים הפונים גם עבור אלו המבקשים להבטיח

גישור משפחתי

עורך דין משפחה

עורך דין משפחה מעניק לכם מגוון שירותים משפטיים בכל מה שקשור לתחום המשפחה, צוואות וירושות, אפוטרופסות, גירושין, הסכמי ממון, אלימות במשפחה ועוד. זהו תחום התמחות

עורך דין מכירת דירה

עורך דין מכירת דירה

עורך דין מכירת דירה הוא לא דבר שאתם יכולים לוותר עליו. במקרים רבים אנשים מוכרים את דירתם לצורך מעבר לאזור מגורים חדש או שדרוג רמת

אלימות במשפחה סטטיסטיקה

עורך דין אלימות במשפחה

עורך דין אלימות במשפחה הוא הכתובת לצורך נקיטת צעדים משפטיים הקשורים למקרי אלימות במשפחה. אלימות היא תופעה שאיננו יכולים להסכים לה, והכוונה לכל סוג של