צוואה הדדית

צוואות הדדיות – סעיף 8א לחוק הירושה

צוואות הדדיות לפי התיקון מידע והכוונה. מה חשוב לדעת על צוואות הדדיות חוק הירושה ואיך מוצאים נוסח צוואות הדדיות איכותי וממוקד כל שלא יהיה צורך

שינוי צוואות הדדיות – צוואה הדדית חסרונות ויתרונות:

צוואות הדדיות לפי התיקון – סעיף 8א לחוק הירושה

צוואות הדדיות חוק הירושה
צוואות הדדיות לפי התיקון

עורך דין דיני משפחה וירושה ידיה מנדל – סעיף 8א לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 קובע:

“8א. צוואות הדדיות (תיקון: התשס”ה)

(א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על-פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא-אם-כן יתקיים אחד מאלה:

(1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2) לאחר מות אחד מבני הזוג:

(א) כל עוד לא חולק העזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב) לאחר חלוקת העזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעזבון, ואם השבה בעין בלתי-אפשרית או בלתי-סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעזבון שירש.

(ג) הוראות סעיף-קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.”

צוואות הדדיות חוק הירושה- נוסח צוואות הדדיות

נוסח צוואות הדדיות
צוואות הדדיות חוק הירושה

בהתאם לחוק, בני זוג רשאים לערוך צוואה מתוך הסתמכות הדדית של בן הזוג האחד על צוואתו של בן הזוג השני, בין בצוואה אחת ובין בצוואות נפרדות שנעשו באותה עת.

הזוכה על פי כל אחת מן הצוואות יוכל להיות בן הזוג או אדם אחר.

| שינוי צוואות הדדיות

ביטולה של הצוואה בחיי שני בני הזוג ייעשה רק אחרי שבן הזוג המבטל ייתן הודעת ביטול בכתב לבן הזוג השני.

ביטולה של צוואה הדדית בחיי בני הזוג תיעשה במסירת הודעה על ידי המבקש למצווה האחר ויודיע לו על דבר הביטול. במקרה זה, תבוטלנה שתי הצוואות.

ניתן לבטל צוואה הדדית לאחר מות אחד מבני הזוג במידה ולא חולק העזבון ובן הזוג הנותר הסתלק מכל העזבון. במידה והעזבון חולק, מחוייב בן הזוג הנותר להשיב את שירש בין בעין ובין בשווה כסף.

הוראת סעיף 8א(ג) לחוק הירושה קובעת כי ניתן להתנות על הוראות סעיף 8א(ב) לחוק הירושה ולרום בצוואה הוראות הקובעות הוראות אחרות לעניין ביטולה של הצוואה ודרכי הביטול.

יחד עם זאת, הוראה בצוואה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה. מידע על הסכם ממון לפני הנישואין

צוואה הדדית חסרונות ויתרונות

צוואה הדדית חסרונות
שינוי צוואות הדדיות

צוואה הדדית נבאה מהרצון של בני זוג להוריש את כל רכושם אחד לשני, על מנת שמי מהם שנותר בחיים יוכל לעשות שימוש מלא בו, ובפרט בדירת המגורים, על מנת שיהיה לו קורת גג בזקנתו ללא תלות בחסדי הילדים. לצד היתרון הברור בכל הקשור בצוואה הדדית ישנו חיסרון שהוא חוסר היכולות לשנות אותה ביום שאחד מבני הזוג ילך לעולמו. אין גמישות לשינוי שחווה בן הזוג האחר, גם אם לתקופה של עשרות שנים לפעמים. לדוגמה, אם בן הזוג שנשאר בחיים מתחרט על נישול של יורש או לחילופין מעוניין לנשל יורש עקב התרחשויות שונות. כמו התנהגות קשה ומזלזלת מצד יורש, שיודע כי אין לו מה לפחד על מקומו בירושה מפני שבירושה הדדית זו שאחד מבני הזוג מתו, בעצם מובטח לו מקומו בירושה.

במידה ואתם חושבים על לבצע צוואה הדדית חשוב לקחת עורך דין המתמקצע בכל על מנת שיוכל לשמוע את מצבכם הספציפי ולייעץ לכם בהתאם תוך תיווך האפשרויות, החסרונות והיתרונות העומדים בפניכם. שימו לב כי חשוב לעשות החלטות שכאלו תוך בחינה עמוקה של הדברים, הן מצד המורישים והן מצד עורך הדין. למידע נוסף בתחום משפחה ניתן להכנס לקישור – מזונות אישה ולתפריט הראשי לענייני ירושה

 

צוואות הדדיות לפי התיקון | צוואות הדדיות חוק הירושה | נוסח צוואות הדדיות | שינוי צוואות הדדיות | צוואה הדדית חסרונות | צוואה הדדית

לא פחות חשוב מהניסיון המשפטי והפרקטי, הוא היחס האישי. חשוב לי מאוד שהלקוח יהיה מעורב בהליך מתחילתו ועד סופו. אני מאמין שהלקוח חייב לדעת מה עומד מולו ולאיזה מצבים עלולים להיתקל ואיך להגיע לפתרונות מעשיים ולא פתרונות מתלהמים שגויים.

עו"ד ידידיה מנדל
נירית אקרמן

דדי ליווה אותי כעו"ד במשך כמה שנים בתיק משפחתי, תמיד היה סבלני וסובלני כלפי והכיר את התיק לעומקו עד הפרטים הקטנים ביותר. דדי הינו בעל חשיבה מעמיקה, הוא הבין את רגשותיי, הקשיב, ובאמת רצה לעזור מכל הלב. דדי מעדכן מיד בכל פרט חדש ועובד בשקיפות מלאה. בנוסף, הוא אדם ישר וטוב לב ויודע היטב להילחם על זכויות הלקוח. אם יש סטיגמה על עורכי דין שרוצים רק כסף – אצל דדי זה לא כך, הוא באמת רוצה לעזור, קודם כל הלקוח בראש מעייניו, ודדי נותן תמיד יחס אישי לכל לקוח, הוא תמיד הקשיב לדברי בקשב רב, גם אם השיחה ארכה זמן רב, וידע להציע פתרונות ודרכים לעזור. אני מאחלת לו הצלחה רבה בהמשך דרכו.

רמי בגימוב

איכות, מהירות תגובה, מקצועיות, ערך יש חניה ,שירות ויחס מעולים. מקצועי מאוד

דניאל ליפשיץ

פגשתי את עורך דין דדי מנדל עבור ייעוץ משפטי והכנת הסכם משמורת על ילדתי עם גרושתי. העבודה שדדי עשה במשך מעל חצי שנה הייתה מעוררת כבוד. לא רק שדדי עשה את הכי טוב שאפשר עבורי כלקוח, אלא קודם כל עבור ילדתי וגם יצר הסכם הוגן שהסתיים בחתימה בבית המשפט עבור גרושתי. לא נכנס למלחמה מיותרת ועם זאת היה מוכן בכל רגע אם יש צורך בכך. דדי שמר על כך שהדברים לא יתפרקו ולא יווצרו עוד מתחים שאין בהם צורך. ממליץ בחום, דדי מקצוען אמיתי ובהחלט איש שמסתכל באופן רחב על הסיטואציות.