איך להתמודד עם ניכור הורי

ניכור הורי היא תופעה המתארת מצב בו ילד מבטא ניכור עמוק כלפי אחד מהוריו, כתוצאה מהסתה כנגדו, המצב לרוב בא לידי ביטוי משפטי על רקע מצבי גירושין, כאשר האם רוצה למנוע מתן משמורת ילדים לאב. לעיתים בנוסף מתבצות פעולות על מנת להוציא צו הרחקה לבן הזוג או אפילו צו הגנה שקרי כנגד בן הזוג בטענת התעללות.

תופעת הניכור ההורי מתאפיינת בכך שהילד מביע ניכור משמעותי כלפי אחד מהוריו, כאשר אין סיבה נראית לעין לכך. כלומר, קיימים מצבים בהם ניכור מסוים הינו מובן ולגיטימי, כמו במקרים בהם הורה החליט לעזוב, הקים משפחה אחרת, אך התסמונת מאפיינת את המצבים בהם הילד מגלה ניכור חסר הסבר לאחד ההורים.

תופעת הניכור ההורי היא תופעה קשה ומעוררת חילוקי דעות באשר לדרכי ההתמודדות איתה, ולפעמים יש צורך בהתערבות של הרווחה, פקידי סעד, ועובדים סוציאליים. יש הטוענים שניכור הורי הוא סוג של אלימות. עם זאת, בסיוע עורך דין לענייני משפחה ניתן להתמודד עם המצב.

ניכור הורי – מה כדאי לדעת

ברמת ההתמודדות עם התופעה יש הדוגלים בהוצאת הילד או בשינוי הסדרי השהות והרחבת זמני השהייה עם ההורה המנוכר. זה בעיקר רלוונטי במקרים של ניכור ברור מצד אחד ההורים.

מעבר לטיפול המיידי של שינוי המצב , קיים כמובן גם צורך בטיפול מערכתי תומך. לעיתים נדרש טיפול נפשי, והוא קשה ומורכב, מאחר וצריך לאחות קרעים וקשרים בין הקטין וההורה המנוכר, כל זאת מבלי לפגום בקשר עם ההורה האחר.

לזמן יש חשיבות רבה מאוד בכל הקשור לטיפול בנושא של ניכור הורי, וידוע שמשך הזמן עד שתיקים מגיעים לפני שופט הוא ארוך. ככל שהטיפול בניכור הורי מתעכב, התוצאה מחמירה, וקשה יותר להחזיר את הגלגל לקדמותו. כמו כן הפגיעה הנפשית בילד מועצמת.

 ניכור הורי
ניכור הורי

על כן במהלך השנה האחרונה נוסד פרויקט חדש בבתי המשפט לענייני משפחה, שבו מתנהלים תיקים בנושא של נתק בין הורה וילד במסלול מיוחד. במסגרתו התיק מקבל טיפול מזורז על ידי שופט “מיקוד”. כלומר, אם השופט שמטפל בתיק של המשפחה אינו פנוי הטיפול הנקודתי בניכור עובר לשופט אחר שמרכז את הטיפול בנושא הזה בלבד. כל זה בתוך 14 ימים.

כאשר יחידת הסיוע שליד בתי המשפט מקבלת תלונה על מצב של ניכור הורי, היא מפנה את התיק לשופט שמזמן דיון דחוף בתוך שבועיים. אם מתברר שקיים ניכור הורי, מפנים את ההורים למטפל מתוך רשימה מוכנה מראש של מטפלים, והשופט מקבל את חוות דעתו של המטפל המקצועי או של עובדי הרווחה שעושים גם בדיקות של מסוגלות הורית.

איך להתמודד מול צו הגנה שקרי

נשים רבות מקבלות עצות מחברותיהן הגרושות או מעורכי דין עמם נועצו, לבדות מליבן ארוע של אלימות או איומים על מנת להרחיק את הבעל מן הבית, בהליך של צו הגנה. כמובן שיש גם מקרים אמיתיים בהם גברים עשויים לנהוג באלימות או באיומים כאשר מתחיל הליך הגירושין, ואין הם יודעים כיצד להתמודד עם המצב החדש שנוצר.

צו הגנה שקרי
צו הגנה שקרי

העצה הטובה ביותר לגבר בהליכי גירושין היא לעזוב את הבית, וליצור מטעמו-עצמו את ההפרדה על מנת שלא להסתבך עם רשויות החוק או להצטייר בבית המשפט כגבר אלים. לצערי פתרון כזה אינו ישים עבור כל אחד, ויש צורך במצב כלכלי למעלה משפיר כדי לעזוב את בית המגורים, לשכור דירה ולנהל חיים תקינים.

כמו כן עדיף לגבר להיות מלווה באדם אחר נוסף בכל מפגש כזה בינו לבין האישה במידת האפשר, ואם יש קרוב משפחה אשר מוכן לעמוד לרשותו מספר פעמים בשבוע. זאת על מנת שכאשר יוגש תצהיר לבית המשפט לענייני משפחה יהיה ניתן להפריך את הטענות.

במידה ובכל זאת מוגשת תלונה במשטרה וזו נסגרת מחוסר אשמה, יכול הגבר לעתור כנגד האישה בתביעת פיצויים על תלונת שווא, והאישה מסתכנת במקרה כזה לא רק בתשלום כספי אלא גם בהליך פלילי שעשוי להיות מוגש כנגדה בגין תצהיר שקר לבית המשפט, ובגין עוולת הנגיסה.

איך מוציאים צו הרחקה לבן זוג

צו הרחקה, הנקרא בשפה המקצועית צו הגנה, הוא צו שהוצאתו נועדה להבטיח את שלומו של אדם הסובל מאלימות מצד בן משפחה.

על-פי החוק למניעת אלימות במשפחה, בית משפט או בית דין דתי יכול להוציא צו הרחקה לבן זוג במקרים של אלימות או חשש לאלימות במשפחה.

צו זה אוסר על אדם, לעשות את אחד או יותר מהבאים:

  • להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להתקרב אליה (גם אם הדירה שלו באופן חלקי או מלא).
  • להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום.
  • לעשות דברים שמונעים מבן משפחתו מלהשתמש בנכס ששייך לאותו בן משפחה, גם אם לאותו אדם ישנה בעלות מסוימת על הנכס.
צו הרחקה לבן זוג
צו הרחקה לבן זוג

במסגרת הצו ניתן לבקש מבית המשפט או מבית הדין שיורה על אמצעים נוספים כגון: מתן ערובה להתנהגות טובה, שיבטיחו את שלומו של בן המשפחה הנפגע או הוראות בדבר סידורים שונים הנדרשים עקב צו זה.

אם החליט בית המשפט או בית הדין לתת צו הגנה, יאסור על מי שנתן נגדו הצו לשאת נשק ויורה להחרים ולהחזיק את נשקו לאלתר.

בית המשפט רשאי לתת צו כשרק אחד מהצדדים נמצא לפניו. אם עשה כן, עליו לקבוע דיון בו ייקחו חלק שני הצדדים, תוך 7 הימים הבאים. האחריות להודיע לבן המשפחה שאינו נוכח על הדיון היא של בית המשפט ולא של בן המשפחה המתלונן.

בית המשפט או בית הדין רשאי להוציא את הצו באחד משני המקרים הבאים:

  • אדם נהג באלימות בבן משפחתו או ביצע בו עבירות מין בסמוך (שעות עד ימים) לפני הגשת הבקשה. הליך הוצאת הצו אמור להיות זריז, מתוך הנחה שמדובר במצוקה קשה.
  • קיים בסיס סביר להניח שאותו אדם מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו.

ניתן להשיג משמורת ילדים לאב

משמורת ילדים לאב
משמורת ילדים לאב

אם פעם היה נדמה כי האם היא זו שתגדל את הילדים באופן אוטומטי במקרה של גירושים, הרי שכיום נדמה כי החלטה זו אינה תקפה עוד, וכיום ישנם מספר פרמטרים לפיהם מחליטים בתי המשפט הודות מקום מגורי הקבע של הילדים.

ראשית, יש מה שנקרא “מבחן המסוגלות ההורית“, שבא לשקף את מידת ההתאמה של כל אחד מההורים לגבי גידול הילדים. סעיף זה בא לבדוק מי מההורים יכול לספק חיים נאותים וראוים ביותר לילדים לרבות הצרכים שלהם, מקום המגורים וכו’. כך, משמורת אב מלאה ניתנת לא אחת לאבות לאחר שהם התגלו כמתאימים ביותר לגידול ילדיהם.

כמו כן, גם קולם של הילדים נשמע, ובתי המשפט מתחשבים ברצונם של הילדים ביחס למקום מגוריהם עם פרידת הוריהם. משמורת ילדים לאב פעמים רבות מתגלה כבטוחה והראויה ביותר לילדים. כאשר מתגלה מקרה של ניכור הורי כלפי האב (או האם) הדבר עשוי להטות את החלטת בית המשפט (למשל אם נמצא כי האם ניסתה להוציא צו הגנה שקרי כנגד האב, או שקיים עבור אחד מבני הזוג צו הרחקה לבן זוג האחר).

הצטרפו לעורך הדין ידידיה (דדי) מנדל בפייסבוק

עורך דין לענייני גירושין ידידיה מנדל

לא פחות חשוב מהניסיון המשפטי והפרקטי, הוא היחס האישי. חשוב לי מאוד שהלקוח יהיה מעורב בהליך מתחילתו ועד סופו. אני מאמין שהלקוח חייב לדעת מה עומד מולו ולאיזה מצבים עלולים להיתקל ואיך להגיע לפתרונות מעשיים ולא פתרונות מתלהמים שגויים.

צור קשר מהיר
נירית אקרמן

דדי ליווה אותי כעו"ד במשך כמה שנים בתיק משפחתי, תמיד היה סבלני וסובלני כלפי והכיר את התיק לעומקו עד הפרטים הקטנים ביותר. דדי הינו בעל חשיבה מעמיקה, הוא הבין את רגשותיי, הקשיב, ובאמת רצה לעזור מכל הלב. דדי מעדכן מיד בכל פרט חדש ועובד בשקיפות מלאה. בנוסף, הוא אדם ישר וטוב לב ויודע היטב להילחם על זכויות הלקוח. אם יש סטיגמה על עורכי דין שרוצים רק כסף – אצל דדי זה לא כך, הוא באמת רוצה לעזור, קודם כל הלקוח בראש מעייניו, ודדי נותן תמיד יחס אישי לכל לקוח, הוא תמיד הקשיב לדברי בקשב רב, גם אם השיחה ארכה זמן רב, וידע להציע פתרונות ודרכים לעזור. אני מאחלת לו הצלחה רבה בהמשך דרכו.

רמי בגימוב

איכות, מהירות תגובה, מקצועיות, ערך יש חניה ,שירות ויחס מעולים. מקצועי מאוד

דניאל ליפשיץ

פגשתי את עורך דין דדי מנדל עבור ייעוץ משפטי והכנת הסכם משמורת על ילדתי עם גרושתי. העבודה שדדי עשה במשך מעל חצי שנה הייתה מעוררת כבוד. לא רק שדדי עשה את הכי טוב שאפשר עבורי כלקוח, אלא קודם כל עבור ילדתי וגם יצר הסכם הוגן שהסתיים בחתימה בבית המשפט עבור גרושתי. לא נכנס למלחמה מיותרת ועם זאת היה מוכן בכל רגע אם יש צורך בכך. דדי שמר על כך שהדברים לא יתפרקו ולא יווצרו עוד מתחים שאין בהם צורך. ממליץ בחום, דדי מקצוען אמיתי ובהחלט איש שמסתכל באופן רחב על הסיטואציות.

עורך דין הסכם ממון

עורך דין הסכם ממון

עומדים להינשא? האם מצאתם עורך דין הסכם ממון? זה לא סוד שמערכות יחסים רבות מגיעות לסופן לאחר מספר שנים. וזה גם לא סוד שפרידת בני

עורך דין הסכם ממון תל אביב

הסכם ממון מחיר

הסכם ממון מחיר הוא הוצאה קטנה לעומת מה שיכול להיגרם לכם בעת פרידה ללא הסכם ממון בין בני הזוג. במאמר זה נסביר זאת ונענה על

עורך דין ירושות וצוואות במרכז

עורך דין ירושות וצוואות במרכז

עורך דין ירושות וצוואות במרכז מעניק לכם סיוע משפטי בכל מה שקשור לצוואות וירושות. אלו עשויים להיות שירותים מגוונים הפונים גם עבור אלו המבקשים להבטיח

גישור משפחתי

עורך דין משפחה

עורך דין משפחה מעניק לכם מגוון שירותים משפטיים בכל מה שקשור לתחום המשפחה, צוואות וירושות, אפוטרופסות, גירושין, הסכמי ממון, אלימות במשפחה ועוד. זהו תחום התמחות

עורך דין מכירת דירה

עורך דין מכירת דירה

עורך דין מכירת דירה הוא לא דבר שאתם יכולים לוותר עליו. במקרים רבים אנשים מוכרים את דירתם לצורך מעבר לאזור מגורים חדש או שדרוג רמת

אלימות במשפחה סטטיסטיקה

עורך דין אלימות במשפחה

עורך דין אלימות במשפחה הוא הכתובת לצורך נקיטת צעדים משפטיים הקשורים למקרי אלימות במשפחה. אלימות היא תופעה שאיננו יכולים להסכים לה, והכוונה לכל סוג של