וועדת שיפמן

"וועדת שיפמן" (וועדה לבחינת נושא מזונות הילדים במדינת ישראל בראשותו של פרופ' שיפמן) הוקמה בחודש יוני 2006 על ידי שר המשפטים דאז, מר חיים רמון.

וועדה זו הוקמה לאחר שעלו לא מעט טענות, כי בהתאם לדין העברי החל על מזונות ילדים, האב תמיד מופלה לרעה, מאחר והוא הנושא הבלעדי בנטל המזונות ההכרחיים של ילדיו, ומשכך קיימת פגיעה בעיקרון השוויון.

וועדה זו בחנה את נושא המזונות גם בהתאם לאמנת האו"ם לזכויות הילד בעניין האחריות ההורית למזונות והדרכים ליישום אמנה זו, גם בחנה דרכים ושיטות לקבל אחידות ושוויון בין ההורים, וגם דרכים אפקטיביות לגביית דמי המזונות.

וועדת שיפמן הגישה את מסקנותיה והמלצותיה לשר המשפטים. המלצות הוועדה כוללות שינוי ועריכת רפורמה בכל הנוגע לחישוב תשלום מזונות הילדים.

רפורמה זו כוללת הצעת חוק אשר קובעת בין היתר כי הדין הדתי לא יחול על מזונות ילדים ושני ההורים יהיו אחראים באופן שוויוני לתמוך כלכלית בילדיהם עד גיל 21. אופן חישוב גובה הסכום שכל הורה ישלם, יקבע בהתאם להכנסות שני ההורים, בהתאם לזמן שהם יקדישו לטיפול בילד ולפי נוסחה קבועה שתקבע בחוק.

ניתן לראות את הדו"ח המלא בלינק הבא: דוח ועדת שיפמן

× לחץ כאן לשיחת וואטסאפ