מזונות אישה

חובת הבעל לפרנס את אשתו, מדין תורה (ומכוח הכתובה), קיימת עד לפקיעת הנישואין בפועל. קרי, גט; גירושין (למעט מס' חריגים). לאחר מכן, חובותיו קיימים כלפי ילדיו בלבד.

מה יכול להיכלל בתביעה למזונות אישה:

מדור, כסות, כלי בית, כלי מיטה, מזון, ביגוד, אחזקת הבית, היגיינה, תרבות, נסיעות, הוצאות רפואיות, הוצאות עזרה (שכר טיפול), הוצאות רכב, קוסמטיקה, נסיעות לחופשות והוצאות משפטיות.

הגורמים המשפיעים והקובעים את גובה סכום המזונות לאישה, נובעים מהכנסותיו והוצאותיו של הגבר מחד, ומאידך, צרכי האישה. כגון: מדור, מזון, ביגוד וכו', וכן הכנסותיה: משכורת, דמי שכירות מדירה בבעלותה ("נכסי מלוג") וכו'.

על פי דין תורה, האישה "עולה עמו ואינה יורדת". כלומר המבחן הראשוני לקביעת גובה המזונות הוא, קביעת רמת החיים לה האישה הורגלה בתקופה בה היא חיה עם הבעל.

על פי דין תורה, "מעשה ידיה" של האישה (הכנסותיה) שייכים לגבר. ולכן, במקרים בהם האישה מרוויחה יותר מהגבר, יש לה את האפשרות לוותר על המזונות שלה, ולשמור על "מעשה ידיה", כך שלא תצטרך לשתף את הבעל בהכנסותיה.

באותה מידה, אם האישה עובדת, הגבר רשאי לומר לאישה: "צאי מעשה ידיך במזונותיך", ובכך "לקזז" את חוב המזונות עם הכנסותיה.

שלילת מזונות אישה:

  • במקרים מסוימים, אישה עלולה לאבד את זכאותה לדמי מזונות ולדמי כתובתה, ולכן עליה להיערך מראש לטענות הבעל, לדוגמא:
  • "מורדת" – סירוב לחיות חיי אישות עם בעלה (כאשר אין לכך סיבה מוצדקת).
  • "זינתה תחת בעלה" – קיימה יחסי אישות עם אדם אחר בזמן נשואיה.
  • סירוב לחיי שלום- בית.
  • סירוב לקבל גט ("מעוכב מחמתה").

עזיבת הבית לפני הגירושין

  • לפני שאתם עוזבים את הבית, יש צורך לבדוק את ההשלכות, הנוגעות לתביעת מזונות האישה: אם האישה עוזבת את הבית ללא כל הצדקה, היא יכולה לאבד את מזונותיה ואילו, אם הבעל עוזב את הבית, הוא עדיין חייב במזונות אשתו.
  • "מעוכבת מחמתו להינשא" – מדובר בתביעה נפרדת למזונות אישה, בסיטואציה בו נקבע שהבעל "אשם" בכך שהאישה עזבה את הבית, האישה מבקשת להינשא לאחר והבעל מסרב לתת גט, וגם ניתן פסק דין המחייב אותו, או כופה עליו לגרש, הבעל יהיה חייב במזונות האישה, עד למתן הגט.

מזונות אישה בהסכם גירושין

חשוב להדגיש בהסכם הגירושין, גם את עניין מזונות האישה, גובהו ותקופתו, לפני ואחרי מתן הגט. נוסח גובה המזונות ו/או ויתור עליהם (למשל, במקרה של הפרת ההסכם). צריך שכל הפרטים, ללא יוצא מן הכלל, יהיו ברורים ומפורשים, על מנת לא להיות "מופתעים" בפסק דין גורלי.

× לחץ כאן לשיחת וואטסאפ