ידועים בציבור והלכת השיתוף

 

ידועים בציבור:

בני זוג אשר נישאו לפני ה- 1.1.1974, וידועים בציבור, לא יחול עליהם חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, אלא הלכת השיתוף.

שני התנאים שבית המשפט יבדוק על מנת לקבוע כי המדובר בבני זוג ידועים בציבור הינם – חיי משפחה וניהול משק בית משותף. האבחנה בין זוגיות הזוכה למעמד של "ידועים בציבור" לבין זוגיות מסוג "חברות" בלבד, שאינה משתכללת למעמד של ידועים בציבור– אינה פשוטה, כל מקרה נבחן ומוכרע בהתאם לנסיבותיו המיוחדות.

 

הלכת השיתוף:

בעל/ת דין התובע/ת שיתוף ברכוש, צריך/ה להוכיח כי בני הזוג קיימו בפועל אורח חיים תקין ומאמץ משותף בכל הנוגע לרכוש אשר אותם תובעים. הפסיקה החילה על ידועים בציבור ועל בני זוג אשר נישאו לפני ה-1.1.1974, את חזקת השיתוף הקובעת, כי נכסים המשמשים/שימשו את בני הזוג במהלך חייהם השותפים ו/או רכוש שנקנה על ידם 

בעל/ת הדין הנתבע/ת, צריך/ה להוכיח כי קיים בפועל, מסדר של הפרדה רכושי בין בני הזוג, על מנת לשכנע את בית המשפט, כי לא  התכוון/ה לשתף את בן/בת הזוג בנכסים.במשותף, יחולקו, בעת דרישה, באופן שווה בין בני הזוג, גם אם נרשמו על שם אחד מבני הזוג בפועל.

× לחץ כאן לשיחת וואטספ