ידועים בציבור וחזקת השיתוף

ידועים בציבור וחזקת השיתוף:

ידועים בציבור:

בני זוג אשר נישאו לפני ה- 1.1.1974, ובני זוג אחרים אשר בית המשפט קבע שהם ידועים בציבור, לא יחול עליהם חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, אלא חזקת השיתוף.

שני התנאים העיקריים שבית המשפט יבדוק על מנת לקבוע כי המדובר בבני זוג ידועים בציבור הינם – חיי משפחה וניהול משק בית משותף. האבחנה בין זוגיות הזוכה למעמד של "ידועים בציבור" לבין זוגיות מסוג "חברות" בלבד, שאינה משתכללת למעמד של ידועים בציבור– אינה פשוטה, כל מקרה נבחן ומוכרע בהתאם לנסיבותיו המיוחדות.

חזקת השיתוף:

בעל דין התובע שיתוף ברכוש, צריך להוכיח כי בני הזוג קיימו בפועל אורח חיים תקין ומאמץ משותף בכל הנוגע לרכוש אשר אותם תובעים. הפסיקה החילה על ידועים בציבור ועל בני זוג אשר נישאו לפני ה-1.1.1974, את חזקת השיתוף הקובעת, כי נכסים המשמשים / שימשו את בני הזוג במהלך חייהם השותפים ו/או רכוש שנקנה על ידם, קיימת חזקה לפיה רכוש זה משותף לשני הצדדים, גם אם נרשמו על שם אחד מבני הזוג בפועל. 

בעל הדין הנתבע, צריך להוכיח כי קיים בפועל, מסדר של הפרדה רכושית בין בני הזוג, על מנת לשכנע את בית המשפט, כי לא  התכוון/ה לשתף את בן/בת הזוג בנכסים.

× לחץ כאן לשיחת וואטסאפ