גירושין

עילות גירושין

ישנן סיבות רבות לכך שבני זוג מתגרשים.

דרך אחת היא להחליט יחד שמתגרשים, ובמקרה כזה ניתן לנסות להגיע להסכם על כל הנושאים הנלווים לכך, משמורת, מזונות רכוש וכו', או בדרך ארוכה ומורכבת יותר, שאחד מבני הזוג מעוניין להתגרש והשני לא, ודרך שלישית, שיש הסכמה להתגרש, אבל אין הסכמה על הנושאים האחרים.

בתביעה לגירושין בבית הדין הרבני, יש צורך להוכיח כי לתובע/ת סיבה מספיק טובה להתגרש ובית הדין צריך להשתכנע שאין מקום ו/או סיכוי לשלום בית.

ישנן עילות תביעה אובייקטיביות, אשר ניתנות להוכחה, כגון: בגידה של אחד מבני הזוג, או אי יכולת פוריות של אחד מבני הזוג, או מחלה של אחד מהם (כשבן הזוג השני לא ידע על כך טרם הנישואין).

וישנן עילות תביעה סובייקטיביות אשר תלויות בכושר השכנוע, כגון: התנהגות אלימה של אחד מבני הזוג, הבעל הפסיק לפרנס, אחד מהצדדים הפסיק/ה לקיים יחסי אישות וכו'.

סוגי פסקי הדין לגירושין (מהקל לכבד..)

  • פסק דין לגירושין בהסכמה – זוג המחליט להתגרש ובית הדין הרבני מגיע למסקנה כי רצונם הדדי ואמיתי ואין לבני הזוג סיכוי לחיות בשלום בית, נותן פסק דין לגירושין בהסכמה.
  • המלצה לגירושין – במצבים מסוימים בית הדין הרבני רק ממליץ על גירושין, בלא שיטיל סנקציות לצד המסרב/ת. לדוגמא בסיטואציה בה בית הדין רואה כי אין סיכוי לשלום בית – למרות שאין הסכמה לכך בין בני הזוג.
  • חיוב לגרש – בתביעה לחיוב הבעל בגט, יש צורך להוכיח אחד מהשניים: או שישנה סיבה אובייקטיבית לרצון להתגרש (לדוגמה- מחלה מסוכנת של הבעל, לא משלם מזונות ועוד), או סיבות סובייקטיביות והתנהגות מחפירה של הבעל (לדוגמה – בעל מכה, מקלל וכו')
  • גט בכפיה (החמור ביותר) –  במקרים מתמשכים וקשים יותר, כאשר בית הדין הרבני פסק שיש לכפות על הבעל לתת גט, ניתן להטיל על הבעל סנקציות חמורות, לרבות מאסר, עד לציות לצו המורה עליו לגרש.
× לחץ כאן לשיחת וואטסאפ