צוואה בכתב יד – סעיף 19 לחוק הירושה

צוואה בכתב יד – סעיף 19 לחוק הירושה

סעיף 19 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע:

"19. צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו."

בהתאם לחוק, צוואה בכתב יד הינה צוואה אשר נכתבת: 1. כולה בכתב ידו של המצווה 2. נושאת תאריך כתוב רק בכתב ידו של המצווה. 3. חתומה בחתימתו של המצווה.

כל שלושת האלמנטים צריכים להיות כתובים בכתב ידו של המצווה.

התאריך חשוב מאוד גם לשאלות כמו כשרות המצווה, בעת עשיית הצוואה, ובנוסף חשוב אם מתעורר ספק האם מדובר בצוואתו האחרונה של המנוח.

יודגש שהחוק לא הגביל את המצווה לחתום דווקא בשמו המלא או בחתימתו הרגילה. הפסיקה קבעה שהמצווה יכול לחתום בדרך של כינוי ספרותי, ראשי תיבות ואף טביעת אצבע. העיקר שחתם בכתב ידו(ת"ע (ב"ש) 625/93 סבג נ' סבן).

× לחץ כאן לשיחת וואטסאפ